Projekt otwartego Internetu

Wolność słowa jest gwarancją życia w demokracji, nic więc dziwnego, że tak wielu obywateli walczy o możliwość swobodnego wyrażania swoich poglądów.

www internetChoć anonimowość internautów jest sprawą dyskusyjną, dla zdecydowanej większości z nich świat wirtualny jest jedynym obszarem, w którym mają możliwość swobodnego debatowania na sprawy trudne i skomplikowane lub też wymiany poglądów i problemów w kryzysowych sytuacjach. Sieć ułatwia także nawiązywanie znajomości z ludźmi na całym świecie oraz wyrażanie opinii krytycznych na tematy polityczne i popularnonaukowe. Współcześnie trudno wyobrazić nam sobie funkcjonowanie na co dzień bez możliwości skorzystania z Internetu, przede wszystkim dlatego, że coraz więcej elementów naszej rzeczywistości zapośredniczona jest przez wizualność i media cyfrowe. Problemem bez wątpienia jest kwestia interpretacji pojęcia otwartego Internetu, przede wszystkim dlatego, ze zasoby wirtualne, choć z pozoru wolne, posiadają swoich właścicieli, którzy tracą majątek na skutek globalnego cyfrowego piractwa. Debata trwa i trudno jasno określić czy możliwy jest jakikolwiek kompromis lub też stworzenie zaplecza prawnego, który nie uderzałby w swobodę poruszania się po Sieci lub wyrażania swoich poglądów. Coraz dynamiczniej nagłaśniany problem cyberprzemocy utrudnia jednoznaczne opowiedzenie się po którejkolwiek ze stron, głównie dlatego, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie znalazły ciągle skutecznych metod zwalczania internetowego terroryzmu oraz osób atakujących w sposób agresywny użytkowników posiadających odmienne poglądy lub wygląd. Anonimowość internauty jest tylko pozorna, przede wszystkim dlatego, że osobę wystawiającą opinię pełną przemocy słownej z łatwością namierzyć za pośrednictwem unikalnego adresu komputera, co jednak jeszcze bardziej zaostrza kontakt. Czy projekt otwartego Internetu jest w ogóle możliwy do zrealizowania? Z pewnością dowiemy się za kilka lat, kiedy uda się wypośrodkować skrajne opinie i znajdzie się skuteczne metody rozwiązywania problemów cyfrowych.